Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatom Önöket, hogy 2018. május 2-án az Okányi Közös Önkormányzati Hivatal (áramszünet miatt) zárva tart.

A +36 30 708 4597-es telefonszámon ügyeletet tartunk.

Köszönöm megértésüket.

dr. Zakariás János jegyző

2018. április 23. (hétfő)

LOMTALANÍTÁS

 

Kérjük, hogy ne készítsen ki a közterületre lomtalanításkor:

- ipari és mezőgazdasági tevékenység következtében keletkező hulladékot

- építési törmeléket

- elektromos háztartási eszközöket, (tv, hűtő),

- gumiabroncsot

- zöldhulladékot (ág, fű, nyesedék, lomb)

- veszélyes hulladékot (akkumulátort, festéket, fáradt olajat, hígítót, növényvédő szert stb.)

- a háztartásokban naponta képződő háztartási hulladékot

A közterület szennyezésének megelőzése érdekében kérjük, hogy a hulladékot a szállításra megjelölt napon reggel 6:30-ig, amennyiben ez nem megoldható, akkor legkorábban a megadott időpont előtti napon helyezzék ki.

 

Sárréti Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2018. április 21-ére Okány Község Önkormányzata igazgatási szünetet rendelt el.

2018. április 30-a (hétfő) munkaszüneti nap.

Ezen a két napon az Okányi Közös Önkormányzati Hivatal zárva tart.

Köszönöm megértésüket.

dr. Zakariás János jegyző

meghívó

Tisztelettel meghívom Okány Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. április 4-én 14.00 órakor tartandó

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉRE

Az ülés helye: Községháza Tanácskozó terme

N A P I R E N D I   J A V A S L A T:

Nyílt ülés:

1.         A civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló 11/2017. (III. 30.) rendelet módosítása

           Előadó: Szívós László polgármester

2.         Pályázati kiírás civil szervezetek 2018. évi támogatására

           Előadó: Szívós László polgármester

3.         Települési Arculati Kézikönyv elfogadása

           Előadó: Szívós László polgármester

4.         Okány Község Önkormányzat Óvoda Intézmény Továbbképzési programjának és Beiskolázási tervének elfogadása

Előadó: Szívós László polgármester

5.         Civil szervezetek részére székhelyhasználat biztosítása

Előadó: Szívós László polgármester

6.         Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Szívós László polgármester

7.         Beszámoló a két ülés közötti eseményekről

Előadó: Szívós László polgármester

8.         Bejelentések

Zárt ülés:

9.         Döntés első lakáshoz jutók részére nyújtandó támogatásról

           Előadó: Szívós László polgármester

Okány, 2018. március 29.

                                                    

  

Szivós László s.k.

                                                                   polgármester

A BM országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója jóváhagyta az Országos Tűzmegelőzési Bizottság (OTB) által meghirdetendő alkotói pályázat kiírását. A pályázatra a korábbi évekhez hasonlóan óvodások és iskolások részéről várjuk a tűzoltók beavatkozását bemutató alkotásokat.

Az iskolások által készített alkotásokat a területi tűzmegelőzési bizottságok értékelik és gondoskodnak a dobogós helyezettek díjainak átadásáról, a díjazást az OTB biztosítja. A megyei első helyezett pályaművek automatikusan részt vesznek az országos megmérettetésen is.

Zanócz István tűzoltóparancsnok, Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Gyulai Hivatásos Tűzoltóság

Tájékoztatom a Község Lakosságát, hogy az NKM Áramhálózati kft. megbízásából a Feed-Org bt. munkatársai 2018. március 20-a és 28-a közöttOkány Község területén a kisfeszültségű szabadvezetéki hálózatok nyomvonalai mentén gallyazási munkálatokat végeznek, mely során a hálózatok biztonsági övezetébe nőtt fa vagy egyéb növényzet eltávolítását végzik. A levágott gallyakat 5 munkanapon belül szállítják el. A munkálatok idejére szíves megértésüket kérjük.

Szivós László polgármester

meghívó

Tisztelettel meghívom Okány Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. március 14-én 14.00 órakor tartandó rendkívüli

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉRE

Az ülés helye: Községháza Tanácskozó terme

N A P I R E N D I   J A V A S L A T:

Nyílt ülés:

1.         Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása

            Előadó: Szívós László polgármester, dr. Zakariás János jegyző (mellékletek)

2.         Választási gyűlések tartásával kapcsolatos döntés

Előadó: Szívós László polgármester

3.         Az óvodai felvételi körzethatárok felülvizsgálata

Előadó: Szívós László polgármester

4.         Az Alföldvíz zrt. vagyonkezelésében lévő eszközök értékváltozásáról történő tájékoztatás

Előadó: Szívós László polgármester

5.         Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása (ZÁRT ÜLÉS)

Előadó: dr. Zakariás János jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője

Okány, 2018. március 09.

                                                    

  

  Szivós László s.k.

                                                                   polgármester 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2018. március 10-ére Okány Község Önkormányzata igazgatási szünetet rendelt el. 2018. március 16-a (péntek) munkaszüneti nap. Ezen a két napon az Okányi Közös Önkormányzati Hivatal zárva tart.


Köszönöm megértésüket.

dr. Zakariás János jegyző

 

image001

meghívó

Tisztelettel meghívom Okány Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. február 28-án 14.00 órakor tartandó

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉRE

Az ülés helye: Községháza Tanácskozó terme

N A P I R E N D I   J A V A S L A T:

Nyílt ülés:

1.         Az Önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása

           Előadó: Szívós László polgármester, dr. Zakariás János jegyző

2.         A Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Előadó: Szívós László polgármester

3.         Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása

Előadó: dr. Zakariás János jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője

4.         Okány Község Önkormányzata 2018. évi Közbeszerzési tervének elfogadása

Előadó: Szívós László polgármester

5.         A polgármester 2018. évi szabadságolási terve

Előadó: Szívós László polgármester, dr. Zakariás János jegyző

6.         Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének tervezése I. forduló

Előadó: Szívós László polgármester, dr. Zakariás János jegyző

7.         Székhelyhasználati megállapodás: Okány Községi Sportkör, Okányi Horgász Egyesület, Okányi Óvoda Gyermekeiért Alapítvány, Okányi Általános Iskoláért Alapítvány, Okányi Település-szépítők Egyesülete, Települési Könyvtárpártolók Egyesülete

Előadó: Szívós László polgármester

8.         Döntés a Helyi Építési Szabályzat módosításáról és művelési ág változtatásról az Iparterület és a Szennyvíztelep kapcsán

Előadó: Szívós László polgármester

9.         Beszámoló a civil szervezeteknek nyújtott 2017. évi önkormányzati támogatások felhasználásáról

Előadó: Szívós László polgármester, dr. Zakariás János jegyző

10.       Tájékoztató a képviselői és polgármesteri vagyonnyilatkozatokról

Előadó: Nagy Anita Ügyrendi és Gazdálkodási Bizottság elnöke

11.       Döntés a 2017. évi kiegészítő fogorvosi díjazás felhasználásáról

Előadó: Szívós László polgármester

12.       Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Szívós László polgármester

13.       Beszámoló a két ülés közötti eseményekről

Előadó: Szívós László polgármester

14.       Bejelentések

Zárt ülés:

1.         Települési támogatásként nyújtott „Babacsomag” iránti kérelmek elbírálása

           Előadó: Szívós László polgármester

Okány, 2018. február 23.

                                                    

  

Szivós László s.k.

                                                                   polgármester

© 2015 Kreatív-Webmester. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Please publish modules in offcanvas position.