TŰZIFA TÁMOGATÁS 2014!!!

Okány Község Képviselő-testülete november 20-án meghozott 13/2014. (XI. 20.) számú rendeletében szabályozta az állam által támogatott tűzifa támogatás részletes feltételeit

A rendelet értelmében támogatás nyújtható az Okány község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárok részére, aki

a háztartásában együtt élő személyek egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedül élő esetén 150 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

A kérelem elbírálásakor előnyt élvez az, aki

a) aktív korúak ellátására, vagy

b) időskorúak járadékára, vagy

c) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

A támogatást kérelemre lehet igénybe venni!!!

 

Fontos tudnivalók:

A kérelem benyújtására nyitva álló időszak: 2014. december 1-15. (hétfő)

A határidő elmulasztása jogvesztő!!!

 

Az igénylőlapot a Polgármesteri Hivatalban Szabó László ügyintézőnél lehet benyújtani.

 

A képviselő-testület a támogatásról legkésőbb 2014. december 19. napjáig dönt.

Az önkormányzat a támogatásból vásárolt tűzifát, 2015. január 1-től 10 munkanapon belül, a rendelkezésre álló készletnek szerint, de legkésőbb 2015. február 15-éig szállítja ki a támogatottak részére.

A szállítási költség az önkormányzatot terheli.

A rendelet és az igénylőlap letölthető: ITT

© 2015 Kreatív-Webmester. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Please publish modules in offcanvas position.