Élelmezésvezetői pályázat

Okány Község Önkormányzata

                           

a  „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Okány Község Önkormányzat Napközi Otthonos Konyhája 

Élelmezésvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

 

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5534 Okány, Kossuth u. 23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Eltérő korcsoportú - hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő - intézményi étkeztetés szervezése, közvetlen irányítás. Térítési díjak beszedése, nyilvántartása, számlázás. HACCP előírások betartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

  • Középfokú végzettség
  • Élelmezésvezetői szakképesítés (annak hiányában vállalja, hogy önköltségén az élelmezésvezetői szakképesítést két éven belül megszerzi).

§       magyar állampolgár 

§       büntetlen előélet

§       18. életévét betöltött személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

§         szakács,

§         szakmai, legalább 3-5 év tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes, szakmai önéletrajz

§         a végzettséget igazoló iratok másolatai

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt arról, hogy büntetlen előéletű.

§  nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagát az eljárásban résztvevők     megismerhetik.

                       

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§      önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló oklevelek másolata, nyilatkozat arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. október 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fekete Zoltán polgármester nyújt, a /06/ 66-488-100 vagy a /06/ 30-525-2764-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§     Postai úton, a pályázatnak az Okány Község Önkormányzata címére történő megküldésével (5534 Okány, Kossuth u. 16.).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Okány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. november 15.

© 2015 Kreatív-Webmester. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Please publish modules in offcanvas position.