Okány Község Önkormányzata

                           

a  „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Okány Község Önkormányzat Napközi Otthonos Konyhája 

Élelmezésvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

 

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5534 Okány, Kossuth u. 23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Eltérő korcsoportú - hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő - intézményi étkeztetés szervezése, közvetlen irányítás. Térítési díjak beszedése, nyilvántartása, számlázás. HACCP előírások betartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

  • Középfokú végzettség
  • Élelmezésvezetői szakképesítés (annak hiányában vállalja, hogy önköltségén az élelmezésvezetői szakképesítést két éven belül megszerzi).

§       magyar állampolgár 

§       büntetlen előélet

§       18. életévét betöltött személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

§         szakács,

§         szakmai, legalább 3-5 év tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes, szakmai önéletrajz

§         a végzettséget igazoló iratok másolatai

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt arról, hogy büntetlen előéletű.

§  nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagát az eljárásban résztvevők     megismerhetik.

                       

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§      önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló oklevelek másolata, nyilatkozat arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. október 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fekete Zoltán polgármester nyújt, a /06/ 66-488-100 vagy a /06/ 30-525-2764-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§     Postai úton, a pályázatnak az Okány Község Önkormányzata címére történő megküldésével (5534 Okány, Kossuth u. 16.).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Okány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. november 15.

 

Tájékoztató a „Nyári diákmunka elősegítése 2014.”

program indításáról

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium a fővárosi/megyei kormányhivatalok munkaügyi központjai és a járási hivatalok járási munkaügyi kirendeltségei megvalósításával „A nyári diákmunka elősegítése 2014” elnevezéssel munkaerő-piaci programot indít.

 

A program célja a korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés elősegítése.

A program célcsoportjába azok a 16-25 év közötti, nappali tagozaton, tanulói, vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok tartoznak, akik nem rendelkeznek sem vállalkozói, sem egyéb, foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal.

 

A program keretein belül a foglalkoztatás történhet a települési önkormányzatoknál, illetve az önkormányzat fenntartásában álló, önkormányzati alapfeladat ellátását végző intézménynél. Legfeljebb napi 6 órás foglalkoztatáshoz nyújtható támogatás, ami azonban nem lehet több mint a minimálbér – szakképzettséget igénylő munkakörökben a garantált bérminimum – időarányos hányada.

 

A programhoz csatlakozás  előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák a lakó,- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivataljárási munkaügyi kirendeltségen közvetítést kérőként nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonásakor kiadott iskolalátogatási igazolásával kell a munkaviszony kezdete előtt a kirendeltségre befáradnia annak érdekében, hogy a programba vonásának előfeltételét jelentő regisztrációja megtörténhessen.

 

A támogatás kizárólag a kirendeltség által a munkaerőigényre közvetített diák foglalkoztatásához nyújtható.

 

Előzetes regisztráció és további tájékoztatás:
VARJU RICHÁRDNÁL AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰSZAKI IRODÁJÁBAN
2014. június 23-ÁN /HÉTFŐN/ 8-15 ÓRA KÖZÖTT!

Várjuk a 10-18 év közötti gyermekek jelentkezését.
Jelentkezni Király Endrénél leht. 

© 2015 Kreatív-Webmester. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Please publish modules in offcanvas position.