A Közbeszerzési Hatóság honlapján megjelent a "Okány község szennyvízcsat. hálózatának FIDIC PIROS KÖNYV szerinti és szennyvíztiszt. telepének FIDIC SÁRGA KÖNYV szerinti tervezői és generálkivitelezői feladatainak ellátása a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0005 keretében" című hirdetmény


A tervezett építési beruházás lényeges jellemzőit, feltételeit tartalmazó  tájékoztató letölthető az alábbi helyről:
http://kozbeszerzes.hu/ertesito/megtekint/portal_27286_2014/

Békési Hulladékgyűjtő Kft.

5630 Békés, Verseny u. 4.  Tel-fax.:66/411-366

                                                                    66/643-523

 

Szemétszállítási napja téli időszakban kéthetente csütörtökön, nyári időszakban minden héten csütörtökön történik.

 

Szemétszállítási napok Okányban 2015-évben.

 

          Január 08, 22,                        Július 02, 09, 16, 23, 30,

          Február 05, 19,                      Augusztus 06, 13, 21, 27,

          Március 05, 19,                     Szeptember  03, 10, 17, 24,

          Április 02, 09, 16, 23, 30      Október 01, 15, 29,

          Május  07, 14, 21, 28,           November 12, 26,  

          Június 04, 11, 18, 25,            December 10, 24,

 

Szemétszállítási rend változása

2015-ben Okányban:

 

2015 augusztus 20 csütörtök helyett 2015 augusztus 21 péntek

 

Szállítási napokon az ürítés folyamatos

 

Kérjük Önöket, hogy a szemétgyűjtő edényeket

szállítási napokon reggel 6.30 órára szíveskedjenek

a közterületre kitenni.

Okány Község Képviselő-testülete november 20-án meghozott 13/2014. (XI. 20.) számú rendeletében szabályozta az állam által támogatott tűzifa támogatás részletes feltételeit

A rendelet értelmében támogatás nyújtható az Okány község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárok részére, aki

a háztartásában együtt élő személyek egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedül élő esetén 150 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

A kérelem elbírálásakor előnyt élvez az, aki

a) aktív korúak ellátására, vagy

b) időskorúak járadékára, vagy

c) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

A támogatást kérelemre lehet igénybe venni!!!

 

Fontos tudnivalók:

A kérelem benyújtására nyitva álló időszak: 2014. december 1-15. (hétfő)

A határidő elmulasztása jogvesztő!!!

 

Az igénylőlapot a Polgármesteri Hivatalban Szabó László ügyintézőnél lehet benyújtani.

 

A képviselő-testület a támogatásról legkésőbb 2014. december 19. napjáig dönt.

Az önkormányzat a támogatásból vásárolt tűzifát, 2015. január 1-től 10 munkanapon belül, a rendelkezésre álló készletnek szerint, de legkésőbb 2015. február 15-éig szállítja ki a támogatottak részére.

A szállítási költség az önkormányzatot terheli.

A rendelet és az igénylőlap letölthető: ITT

E.ON Adventi pályázat közösségeknek

 

"Az adventi készülődés mindenki számára szeretetteljes, örömteli időszak, ilyenkor egyre fontosabbá válnak az együtt töltött percek.

Hiszünk benne, hogy közös energiával az ünnep még szebb lehet, ezért a karácsonyi készülődés jegyében az E.ON országos pályázatot hirdet E.ON Advent néven, melyre kisközösségek jelentkezését várjuk."

A pályázat részletes információit az www.eonadvent.hu-n érhetik el akik szeretnének jelentkezni.

Haszonbérleti Pályázati Felhívás

 

Okány HU33-209-33 pályázati azonosító számú eljáráshoz

Célja családi gazdaságok kialakítása és megerősítése, továbbá az álattenyésztési tevékenység ösztönzése, az állattenyésztés termőföld igények biztosítása.

 

Részletes tájékoztató letöltése:

Ide kattintva

Meghatalmazás letöltése:
Ide kattintva

© 2015 Kreatív-Webmester. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Please publish modules in offcanvas position.